FotosJonglerenDiaboloenDevilstickenEenwielerAcrobatiekLeden

Links

-

Sorteer op:

Circomundo
Stichting Circomundo behartigt de belangen van de Nederlandse jeugdcircussen, stimuleert kwaliteitsverbetering en biedt een overlegstructuur.
Circuscentrum
Het Circuscentrum wil van Vlaanderen een bloeiende circusregio maken, met een breed cultureel draagvlak en optimale ontwikkelingskansen. Enerzijds stimuleert het Circuscentrum artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mede voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.
European Juggling Association
De European Juggling Association, ook wel de EJA genoemd heeft als doel het jongleren met al zijn subvormen binnen Europa te promoten. Dit doen ze mede door het ondersteunen van de diverse EJCīs die ieder ergens in Europa worden georganiseerd.